Vertaalbureau “Russische vertaling” ->> Professionele vertalers Deens
Engels Russisch Frans Duits Italiaans Spaans Tsjechisch Grieks Oekraïns
Kostenevaluatie van vertaling
Openingsuren ons bureau

Man–Vrij: 10.00-19.00
Zat: 10.00-15.00
Zon: Gesloten

E–mail voor bestellingen:
info@1russian.com

alefcom

ICQ#464205868
add to contacts
send a message


Vertaling van Deens / vertaling naar Deens

Het vertaalbureau “Russische vertaling" biedt u de diensten van de professionele vertalers Deens. Onze specialisaties zijn: olie- en gasindustrie, voedingsindustrie, meetapparatuur, software, medische teksten, business, financiën, ecologie, reclame, juridische documentatie, management en marketing, technische documentatie van hoog niveau enz.

In ons vertaalbureau worden vertalingen van en naar  het Deens door de professionele vertalers Deens gedaan.

We leveren vertalingen naar en vanuit het Deens zowel aan (staats-) organisaties als aan particuleren. We leveren alle soorten tolk-en vertaaldiensten in het Deens, inclusief simultaan tolken.

Vertalingen van verschillende soorten documenten naar en vanuit het Deens, o.a. technische, juridische en medische documenten, documenten die met kunst te maken hebben enz., maar ook vertalingen van software en computerspellen. 

Tolken Deens (businessmeetings, besprekingen, telefonische gesprekken, audio- en videoopnames in het Deens) wordt afhankelijk van de wens van de klant óf door de Russische tolken Deens, óf door de native-speaker gedaan. We garanderen u de snelle komst van onze tolken Deens naar een locatie binnen en buiten Wit-Rusland.

De beëdiging naar en vanuit het Deens. We vertalen en beëdigen alle soorten commerciële en privé documenten die volgens de wetgeving beëdigd moeten worden.

We garanderen u dat uw informatie strikt vertrouwelijk blijft; elke tolk/vertaler Deens tekent de overeenkomst inzake geheimhouding.

Tolken vertalers Deens die bij ons vertaalbureau ingeschreven staan zijn  specialisten met diploma’s van toonaangevende Russische en Deense universiteiten (ook militaire tolken/vertalers), maar ook native speakers Deens die zich als specialisten van hoog niveau en als betrouwbare businesspartners hebben bewezen.

Vertaling van het Deens naar het Russische. Behalve Engels-Deense en Deens-Engels vertalingen kunt u een vertaling van het Deens naar het Engels, Duits, Spaans, Portugees en de andere Europese, Asiatische en GOS-talen bestellen. 

Minimale grootte van de te vertalen tekst naar en van het Deens: 300 woorden.

Korte informatie over het Deens

Het Deens (dansk) is een Noord-Germaanse taal met ongeveer 5,5 miljoen sprekers. Het is de taal van vrijwel alle Denen en de enige officiële taal van Denemarken. In de Deense gebiedsdelen de Faeröer en Groenland is het slechts de taal van een kleine groep, die echter wel, naast de volkstaal, officiële status geniet. Het Deens dat op de Faeröer gesproken wordt, wordt ook wel Gøtudanskt ("Straatdeens") genoemd. In Sleeswijk-Holstein tenslotte woont een aanzienlijke Deense minderheid; ook daar mag de taal zich in officiële erkenning (als minderheidstaal) verheugen.

Het Deens wordt geschreven met het Latijnse alfabet, waaraan na de z drie tekens zijn toegevoegd: Æ/æ, Ø/ø en Å/å. Deze worden gezien als aparte letters. De letters q, w, x en z worden nauwelijks gebruikt.

Oorsprong en plaatsbepaling
De schifting tussen de Noord-Germaanse talen, de West-Germaanse talen en de Oost-Germaanse talen was naar alle waarschijnlijkheid reeds voor de Grote Volksverhuizingen een voldongen feit. Waar de West-Germaanse dialecten evenwel al snel uitwaaierden in steeds moeilijker onderling te begrijpen talen bleven de Noord-Germaanse talen lang in één taal bij elkaar; deze taal kent men als Oudnoords.

Er viel binnen dit Oudnoords een duidelijke scheiding te maken tussen het Oudwestnoords en het Oudoostnoords. Tot de westelijke groep behoren de voorlopers van het Noors, Faeröers en IJslands; het latere Deens en het Zweeds vormden de oostelijke groep. In de loop van de eeuwen kristalliseerden de dialecten uit tot de huidige Scandinavische schrijftalen. Het is echter wel zo dat door de continue onderlinge bemoeienis en betrokkenheid van de Scandinavische landen de talen zich in tandem ontwikkelden; de ene vernieuwing werd al gauw in de andere taal geïntroduceerd (zie ook hieronder bij invloeden). Zodoende zijn vandaag de dag het Deens, Noors en Zweeds onderling redelijk goed verstaanbaar en is er sprake van een dialectcontinuüm.

Het Deens kent een redelijk grote dialectische variatie; de dialecten verdwijnen echter steeds meer onder invloed van het Rijksdeens, het Standaarddeens. Er zijn vooral de duidelijke verschillen tussen het Jutlands enerzijds en het Eiland-Deens anderzijds. De Deense standaardtaal is gebaseerd op het Eiland-Deens; uiteraard omdat dit ook in Kopenhagen gesproken wordt.

Vooral het dialect van Bornholm wijkt aanzienlijk van de Deense standaardtaal af. Sterk verwant aan het dialect van Bornholm is het Skåns, dat in het Zuid-Zweedse Skåne wordt gesproken, een regio die vanouds door Denen bewoond werd. Deze dialecten groeien echter in hoog tempo naar het Zweeds toe. Ook opmerkelijk is het Zuid-Jutlands, dat met Duitse en (Noord-)Friese woorden en klanken beïnvloed is.

Kenmerken
Zoals het Noors en het Zweeds kent het Deens aanhechting van het bepaald lidwoord, unificatie in de vervoeging van werkwoorden (tegenwoordige tijd: alle personen op -(e)r, verleden tijd, zwakke verbuiging: alle personen op -ede of -te) en een meervoud op -(e)r. Ook de meeste in de andere Scandinavische talen merkbare klankprocessen hebben in het Deens plaatsgevonden. De taal heeft met het Zweeds, het Noord-Nederlands en het Fries gemeen dat er slechts twee woordgeslachten bestaan: geslachtelijk en ongeslachtelijk. Opmerkelijk is dat het Deens geen pitch accents kent: het mist de "zangerige" intonatie van het Zweeds en het Noors. In plaats daarvan (vanuit etymologisch oogpunt gezien is dit inderdaad zo) kent het Deens de zogenaamde glottisslag die in het Deens stød genoemd wordt. Bij glottisslag is er meestal sprake van een volledige sluiting van de stembanden, maar bij de Deense stød gebeurt dit alleen in het extreemste geval. Meestal is de stød een gedeeltelijke afsluiting van de stembanden, of slechts een kleine onregelmatigheid of een kraak in de stem. Voor het uitspreken van stød is er eerst een stødbasis nodig. In de standaardtaal wordt alleen een stød uitgespoken na 1: een lange vocaal, of 2: op een stemhebbende consonant. Ook speelt de klemtoon een rol. Glottisslag is een zeldzaamheid in de Indo-Europese talen.

Invloeden naar binnen
Denemarken heeft in het verleden sterk onder invloed van de Duitse cultuur gestaan, zodat een groot aantal Duitse woorden in de taal terecht zijn gekomen. Dit proces begon reeds in de tijd van de Hanze; de taal van dit handelsverband was het Nederduits. Ook het Nederlands, de taal van een belangrijke handelspartner op zee, heeft er invloed op uitgeoefend; onder meer als doorgeefluik voor Franse woorden uit de hoofse cultuur: zo worden (volgens professor L.L. Hammerich) de woorden fløjl ("fluweel"), juvel ("juweel") en danse ("dansen") aan het Nederlands toegeschreven. Later zou deze taal onder meer de woorden borgmester ("burgemeester") en skomager ("schoenmaker") aan het Deens hebben geleend. Moderne etymologische woordenboeken van het Deens bevestigen alleen het woord "juvel". De andere voorbeelden worden aan het Frans en het Nederduits toegeschreven. Wellicht heeft dit ermee te maken dat het moeilijk is een grens te trekken tussen het Nederlands en het Nederduits. Een aantal woorden (en samenstellingen) waarvan het wel bijna zeker is dat ze uit het Nederlands komen zijn: radise (radijs), blomkål (bloemkool), matros (matroos), rijsttafel, spygat (spuigat), jagt, krydse (kruisen), fokkemast, schoutbynacht en bovenkrydsstængestagsejl (bovenkruisstengstagzeil). Veel van deze woorden heeft het Nederlands op zijn beurt weer geleend van het Frans, Latijn, Spaans en Indonesisch. De jongste leenwoorden uit het Nederlands heeft het Deens indirect via het Engels geleend. Enkele voorbeelden zijn: boom, golf, mart, brandy en cookie. Ook het Fries, en dan met name het Noord-Fries, heeft een invloed gehad op het Deens. Deze invloed is het grootst in het Zuid-Juts. Tenslotte heeft het Engels, en dan met name uit Amerika, sinds de Tweede Wereldoorlog een groote invloed op het Deens. Voorbeelden van Engelse leenwoorden zijn: computer, modem, kidnappe en interview.

Invloeden naar buiten
Het Deens oefende ook weer invloed uit op andere talen. Allereerst op de talen aan de grens met het Deense-taalgebied: het Nedersaksisch van Sleeswijk-Holstein en het Noord-Fries hebben een sterke lexicale inslag van het Deens. Petuh, het dialect van Flensburg is gedeeltelijk op de grammatica van het Deens gebaseerd. In de Nederlanden vindt men ook Deense invloed terug. Met name de dialecten van de Waddeneilanden dragen duidelijk sporen van Deense invloed. Ook op het vasteland, in het Westerlauwers Fries en het Gronings, is er iets van de Deense woordenschat doorgedrongen, al wordt deze invloed vaak overdreven. Aanzienlijke invloed oefent het Deens tot op de dag van vandaag uit op het Faeröers en het Groenlands.

Verhouding Deens-Noors
Verreweg de sterkste invloed evenwel had het Deens op het Noors. Noorwegen was tot de vroege negentiende eeuw in personele unie met Denemarken verenigd, en de stedelijke centra in het zuiden van dit land, met name Oslo, raakten door de eeuwen heen in hoge mate verdeenst. Het omringende platteland volgde later. De invloed van het Deens op het Noors is tegenwoordige nog steeds zichtbaar. Noorwegen heeft twee schrijftalen. Het Bokmål dat op het Deens gebaseerd is ziet er aanmerkelijk Deenser uit dan het Nynorsk dat op Noorse dialekten gebaseerd is. Het ouderwetse Riksmål, de taal waarin o.m. het literaire werk van Bjørnstjerne Bjørnson geschreven is, is zelfs weinig meer dan Deens door een Noorse mond.

We vertalen

Arabisch
Armeens
Azerbaijaans
Bulgaars
Chinees
Deens
Duits
Engels
Estisch
Fins
Frans
Grieks
Georgisch
Hebreeuws
Hongaars
Italiaans
Japaans
Kazachs
Koreaans
Kroatisch
Litouws
Lets
Macedonisch
Mongools
Nederlands
Noors
Oekraïns
Perzisch
Pools
Portugees
Romeens
Russisch
Servisch
Slowaaks
Sloveens
Spaans
Tsjechisch
Turks
Wit-Russisch
Zweeds
   HOME | PRIJZEN | VRAAG–ANTWOORD | KLANTEN | VACATURES | ONLINE VERTALING | INFORMATIE
Vertaalbureau Russische vertaling Engels vertaling Nederlands vertaling Frans vertaling
?
Uw bedrijf