Vertaalbureau “Russische vertaling” ->> Professionele vertalers Nederlands
Engels Russisch Frans Duits Italiaans Spaans Tsjechisch Grieks Oekraïns
Kostenevaluatie van vertaling
Openingsuren ons bureau

Man–Vrij: 10.00-19.00
Zat: 10.00-15.00
Zon: Gesloten

E–mail voor bestellingen:
info@1russian.com

alefcom

ICQ#464205868
add to contacts
send a message


Vertaling van Nederlands / vertaling naar Nederlands

Het vertaalbureau “Russische vertaling" biedt u de diensten van de professionele vertalers Nederlands. Onze specialisaties zijn: olie- en gasindustrie, voedingsindustrie, meetapparatuur, software, medische teksten, business, financiën, ecologie, reclame, juridische documentatie, management en marketing, technische documentatie van hoog niveau enz.

In ons vertaalbureau worden vertalingen van en naar  het Nederlands door de professionele vertalers Nederlands gedaan.

We leveren vertalingen naar en vanuit het Nederlands zowel aan (staats-) organisaties als aan particuleren. We leveren alle soorten tolk-en vertaaldiensten in het Nederlands, inclusief simultaan tolken.

Vertalingen van verschillende soorten documenten naar en vanuit het Nederlands, o.a. technische, juridische en medische documenten, documenten die met kunst te maken hebben enz., maar ook vertalingen van software en computerspellen. 

Tolken Nederlands (businessmeetings, besprekingen, telefonische gesprekken, audio- en videoopnames in het Nederlands) wordt afhankelijk van de wens van de klant óf door de Russische tolken Nederlands, óf door de native-speaker gedaan. We garanderen u de snelle komst van onze tolken Nederlands naar een locatie binnen en buiten Wit-Rusland.

De beëdiging naar en vanuit het Nederlands. We vertalen en beëdigen alle soorten commerciële en privé documenten die volgens de wetgeving beëdigd moeten worden.

We garanderen u dat uw informatie strikt vertrouwelijk blijft; elke tolk/vertaler Nederlands tekent de overeenkomst inzake geheimhouding.

Tolken vertalers Nederlands die bij ons vertaalbureau ingeschreven staan zijn  specialisten met diploma’s van toonaangevende Russische en Nederlandse universiteiten (ook militaire tolken/vertalers), maar ook native speakers Nederlands die zich als specialisten van hoog niveau en als betrouwbare businesspartners hebben bewezen.

Vertaling van het Nederlands naar het Russische. Behalve Engels-Nederlandse en Nederlands-Engels vertalingen kunt u een vertaling van het Nederlands naar het Engels, Duits, Spaans, Portugees en de andere Europese, Asiatische en GOS-talen bestellen. 

Minimale grootte van de te vertalen tekst naar en van het Nederlands: 300 woorden.

Korte informatie over het Nederlands

Het Nederlands is een Indo-Europese en Germaanse taal, die binnen West-Europa door circa 23 miljoen mensen als moedertaal en/of cultuurtaal wordt gesproken. Nederlands wordt in Europa als officiële landstaal gesproken in Nederland en in België (Vlaanderen), en buiten Europa in Suriname en de Nederlandse Antillen. Als West-Germaanse taal is het Nederlands het meest verwant aan het Duits, maar het vertoont daarnaast ook veel overeenkomsten met het Engels. Tussen deze beide grote West-Germaanse talen neemt het Nederlands een tussenpositie in. Andere talen die verwant zijn aan het Nederlands zijn het Afrikaans en het Fries.

Classificatie
In Europa zijn de drie grootste Germaanse talen het Duits (95 miljoen), Engels (63 miljoen) en Nederlands (23 miljoen). Het Nederlands alleen wordt al door meer mensen gesproken dan de Noord-Germaanse of Scandinavische talen tezamen: Zweeds (10 miljoen), Noors (5 miljoen), Deens (5 miljoen) en IJslands (0,3 miljoen). Verder zijn er ook nog kleine West-Germaanse talen zoals het Fries (0,4 miljoen) en het Jiddisch (4 miljoen).
Het Nederlands behoort met onder meer het Engels en het Duits tot de grote West-Germaanse taalgroep, maar is daarbinnen relatief klein. Het specifieke karakter van het Nederlands wordt bepaald door zijn Nederfrankische grondslag. Als Germaanse stam in de delta van Rijn, Maas en Schelde hebben de Franken veel sterker hun stempel gezet op de vorming van de latere Nederlandse taal dan verwante stammen als de Friezen en de Saksen, die meer in de kuststreken, respectievelijk oostelijk van de IJssel woonden. Daardoor is de huidige verwantschap van het Nederlands en het Duits ook groot [1]. Samen met het Hoogduits en het Nederduits, die niet als het Nederlands op het Nederfrankisch zijn gebaseerd, behoort het Nederlands tot de zogenoemde Continentaal-Westgermaanse tak van de Indo-Europese talen.
Het Nederlands en het Nederduits behoren daarnaast ook enigermate tot de Noordzeegermaanse of Ingveoonse taalgroep. Het Engels en het Fries vormen daarvan de meer typische, niet-continentale leden. Zij delen een aantal kenmerken die het Hoogduits mist.
Als cultuurtalen zijn het Duits en Nederlands als twee zustertalen te beschouwen. Uit het Nederlands is als dochtertaal het Afrikaans voortgekomen.

Overzicht
Het Nederlands wordt voornamelijk gesproken in Nederland, België (in de Vlaamse Gemeenschap) en Suriname. Ook op Aruba en op de Nederlandse Antillen (onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden) en voorts in de Franse Westhoek (het uiterste noorden van Frankrijk, onderdeel van Frans-Vlaanderen) en in kleine delen van Duitsland (veelal aan de westgrens) spreekt en leert men Nederlands. In het geval van de drie in de eerste alinea genoemde landen spreekt de Nederlandse Taalunie (NTU) sinds 1980 ook wel van Noord-Nederlands, Belgisch-Nederlands en Surinaams-Nederlands. In Zuid-Afrika en Indonesië (ofwel het voormalige Nederlands-Indië) wordt het Nederlands nog veel als bronnentaal gebruikt. Oude documenten en wetteksten zijn vaak opgesteld in het Nederlands. Ruim tienduizend studenten aldaar kunnen dan ook Nederlands lezen. In 2005 werd er in 40 landen aan ruim 220 universiteiten door 500 docenten Nederlands gedoceerd, Duitsland voorop met 30 vakgroepen, gevolgd door de Verenigde Staten van Amerika en Frankrijk met 20 universiteiten. 0,7 % van de Nieuw-Zeelanders zegt dat hun huistaal Nederlands is. Binnen de Europese Unie (EU) is het de achtste meest gesproken taal (na het Duits, Frans, Engels, Italiaans, Pools, Spaans en Roemeens).

Nederland

De officiële taal, zoals die wordt onderwezen op scholen en gebruikt wordt door de autoriteiten, wordt Standaardnederlands genoemd. In Nederland is het de officiële taal van ruim zestien miljoen inwoners. Deze status als officiële taal is pas officieel vastgelegd in 1995. Door een wijziging van de Algemene Wet Bestuursrecht is dit tot stand gekomen. Deze wijziging was bedoeld om ook het Fries een officiële status te geven. Het Limburgs en Nedersaksisch zijn officieel erkende streektalen. De allochtone minderheidstalen zijn Turks (192.000 sprekers), Marokkaans-Arabisch (100.000), Papiaments (80.000), Indonesisch (45.000) en Sranan (7000). Dit blijkt uit een onderzoek uit 2005, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Taalunie. Het Nederlands wordt (niet in alle gevallen correct) ook wel aangeduid als Vlaams (in België), Hollands (vooral in de Randstad) en Nederduits (door historisch taalkundigen).

België
Het Nederlands is de eerste taal van ongeveer zes miljoen Belgen (Vlamingen), daarnaast zijn er ongeveer vier miljoen Franstaligen en ook zo'n honderdduizend mensen die het Duits als voertaal gebruiken.

De staatshervorming van 1970 heeft voor een onderscheid gezorgd van vier taalgebieden, waar de drie officiële talen worden gesproken van België, namelijk het Nederlandse taalgebied (overeenkomend met het Vlaamse Gewest), het Franse taalgebied (overeenkomend met het Waalse Gewest minus het Duitse taalgebied), het Duitse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (overeenkomend met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Deze indeling in taalgebieden werd opgenomen in art. 4 van de Belgische grondwet. Elke gemeente van het koninkrijk moet deel uitmaken van één van deze vier taalgebieden. Een wijziging kan enkel met een bijzondere wet (dit wil zeggen een wet met een bijzondere meerderheid) worden aangenomen. Sinds de laatste wijziging, op 8 november 1962, is de taalgrens ongewijzigd gebleven.

In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad werd oorspronkelijk vooral Nederlands gesproken. Voor de verfransing van Brussel-Hoofdstad kunnen een aantal factoren een rol gespeeld hebben. Zo genoot het Frans lange tijd een hogere sociale status en was de bovenklasse die, tot de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen in 1919, de politieke touwtjes in handen had van huis uit Franstalig of volledig verfranst. Daarnaast was het Frans tot 1898 in België de enige officiële taal (La Belgique sera latine ou elle ne sera pas, zei kardinaal Mercier destijds). Ook de vele immigranten, eerst uit Zuid-Europa en daarna uit Marokko en Turkije adopteerden het Frans als voertaal in hun contacten met overheid en derden, en deden het aantal Franssprekenden stijgen. Het precieze aantal Nederlandstaligen (als moedertaal) onder de Brusselse bevolking is niet bekend, de schattingen hierover lopen uiteen naargelang de politieke strekking die de bron aanhangt. Bij verkiezingen voor het parlement bedraagt het aantal stemmen uitgebracht op Vlaamse partijen ongeveer 13 à 14 procent van de uitgebrachte stemmen. Teruggerekend naar inwoners is dit goed voor ongeveer 100.000 inwoners.

In een aantal taalgrensgemeenten in het Franse taalgebied, de zogenaamde faciliteitengemeenten, is er een bijzonder taalregime voor Nederlandstaligen (waar in de praktijk weinig van gebruik wordt gemaakt), net zoals dat ook in het Nederlandse taalgebied geldt voor Franstaligen (wat daarentegen een hete politieke kwestie is, cf. de problematiek Brussel-Halle-Vilvoorde).

Leerlingen in Wallonië kunnen hun tweede taal vrij kiezen, bij die keuze wint het Engels aan populariteit ten nadele van het Nederlands. In de Brusselse scholen is er geen vrije keuze en is de andere landstaal verplicht de tweede taal. Voor veel Franstaligen is het Nederlands dan ook de tweede taal, toch blijft het spreken van Nederlands voor veel Franstaligen zelfs na jaren onderwijs, nog steeds een heuse opgave. Volgens een recente studie (La dynamique des langues en Belgique) van de UCL en de ULB zou slechts 19% van de Walen het Nederlands machtig zijn (aan Vlaamse zijde zou 59% Frans kennen). De kwaliteit van het taalonderwijs in Franstalig België is hier zeker ook debet aan. Nu de kennis van het Nederlands ook in Wallonië steeds meer een economische noodzaak wordt (onder andere in het toerisme) lijkt het besef te groeien dat andere wegen moeten bewandeld worden. In Brussel kiezen vele Franstaligen en immigranten nu reeds voor het Nederlandstalig onderwijs om de taal op die manier onder de knie te krijgen. In Wallonië kunnen scholen sedert enkele jaren kiezen voor een systeem waarbij ook andere vakken dan het Nederlands in het Nederlands gedoceerd worden. Een toenemend aantal basisscholen maakt gebruik van deze mogelijkheid, zelfs in kleuterscholen wordt met dit systeem geëxperimenteerd, niet zelden worden hiervoor Vlaamse leraren in dienst genomen.

We vertalen

Arabisch
Armeens
Azerbaijaans
Bulgaars
Chinees
Deens
Duits
Engels
Estisch
Fins
Frans
Grieks
Georgisch
Hebreeuws
Hongaars
Italiaans
Japaans
Kazachs
Koreaans
Kroatisch
Litouws
Lets
Macedonisch
Mongools
Nederlands
Noors
Oekraïns
Perzisch
Pools
Portugees
Romeens
Russisch
Servisch
Slowaaks
Sloveens
Spaans
Tsjechisch
Turks
Wit-Russisch
Zweeds
   HOME | PRIJZEN | VRAAG–ANTWOORD | KLANTEN | VACATURES | ONLINE VERTALING | INFORMATIE
Vertaalbureau Russische vertaling Engels vertaling Nederlands vertaling Frans vertaling
?
Uw bedrijf