Vertaalbureau “Russische vertaling” ->> Professionele vertalers Perzisch
Engels Russisch Frans Duits Italiaans Spaans Tsjechisch Grieks Oekraïns
Kostenevaluatie van vertaling
Openingsuren ons bureau

Man–Vrij: 10.00-19.00
Zat: 10.00-15.00
Zon: Gesloten

E–mail voor bestellingen:
info@1russian.com

alefcom

ICQ#464205868
add to contacts
send a message


Vertaling van Perzisch / vertaling naar Perzisch

Het vertaalbureau “Russische vertaling" biedt u de diensten van de professionele vertalers Perzisch. Onze specialisaties zijn: olie- en gasindustrie, voedingsindustrie, meetapparatuur, software, medische teksten, business, financiën, ecologie, reclame, juridische documentatie, management en marketing, technische documentatie van hoog niveau enz.

In ons vertaalbureau worden vertalingen van en naar  het Perzisch door de professionele vertalers Perzisch gedaan.

We leveren vertalingen naar en vanuit het Perzisch zowel aan (staats-) organisaties als aan particuleren. We leveren alle soorten tolk-en vertaaldiensten in het Perzisch, inclusief simultaan tolken.

Vertalingen van verschillende soorten documenten naar en vanuit het Perzisch, o.a. technische, juridische en medische documenten, documenten die met kunst te maken hebben enz., maar ook vertalingen van software en computerspellen. 

Tolken Perzisch (businessmeetings, besprekingen, telefonische gesprekken, audio- en videoopnames in het Perzisch) wordt afhankelijk van de wens van de klant óf door de Russische tolken Perzisch, óf door de native-speaker gedaan. We garanderen u de snelle komst van onze tolken Perzisch naar een locatie binnen en buiten Wit-Rusland.

De beëdiging naar en vanuit het Perzisch. We vertalen en beëdigen alle soorten commerciële en privé documenten die volgens de wetgeving beëdigd moeten worden.

We garanderen u dat uw informatie strikt vertrouwelijk blijft; elke tolk/vertaler Perzisch tekent de overeenkomst inzake geheimhouding.

Tolken vertalers Perzisch die bij ons vertaalbureau ingeschreven staan zijn  specialisten met diploma’s van toonaangevende Russische en Perzische universiteiten (ook militaire tolken/vertalers), maar ook native speakers Perzisch die zich als specialisten van hoog niveau en als betrouwbare businesspartners hebben bewezen.

Vertaling van het Perzisch naar het Russische. Behalve Engels-Perzische en Perzisch-Engels vertalingen kunt u een vertaling van het Perzisch naar het Engels, Duits, Spaans, Portugees en de andere Europese, Asiatische en GOS-talen bestellen. 

Minimale grootte van de te vertalen tekst naar en van het Perzisch: 300 woorden.

Korte informatie over het Perzisch

Het Perzisch, (lokale namen: Fârsi) is de officiële taal van Iran, Afghanistan en Tadjikistan en wordt door miljoenen in Oezbekistan gesproken. Het behoort net als het Nederlands tot de Indo-Europese taalfamilie en binnen deze taalfamilie is het een onderdeel van de tak van de Indo-Iraanse of Arische talen.

Geschiedenis
Oud-Perzisch

Men neemt aan dat het Oud-Perzisch zich in het westelijk deel van het Iraanse plateau heeft ontwikkeld vanuit het Proto-Indo-Iraans. Het is alleen bekend van een klein aantal inscripties in spijkerschrift uit de 6e-4e eeuw voor Christus die door de Achaemenidische koningen (met name door Darius (522-486) en Xerxes (486-465)) zijn aangebracht. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, speelde het Oud-Perzisch in het Achaemenidische rijk geen grote rol, omdat de bestuurstaal het Aramees was. In tegenstelling tot het Middel-en Nieuw-Perzisch wordt de taal gekenmerkt door een uitgebreid stelsel van verbuigingen en vervoegingen.

Middel-Perzisch
Het Middel-Perzisch is een rechtstreekse voortzetting van het Oud-Perzisch en is tot de val van het Achaemenidische Rijk in 338 voor Christus tot de verovering van het Sassanidische rijk door de Arabieren in 651 een levende taal geweest. In de eerste eeuwen van haar bestaan was de taal slechts van lokaal belang en ondergeschikt aan het Parthisch. Vanaf de derde eeuw na Christus echter gaat het meer en meer de functie van bestuurstaal en taal van de dominante cultuur vervullen. Als dode taal blijft het Middel-Perzisch in Zoroastrische kringen na de val van de Sassanidische dynastie een belangrijke rol spelen. Deze rol is zelfs zo belangrijk dat de 9e en 10e eeuw als een van de vruchtbaarste periodes uit de Middel-Perzische literatuurgeschiedenis gelden.

Nieuw-Perzisch
Het Nieuw-Perzisch is een voortzetting van de gesproken variant van het Middel-Perzisch. Want ondanks dat het geschreven Middel-Perzisch tot op zekere hoogte het karakter van een dode taal had gekregen vanwege zijn in ontwikkeling gestagneerde vorm, had de spreektaal (Fārsi-ye Dari of Dari) zich als levende taal verder ontwikkeld. In de oostelijke provincies van het Abbasidische rijk, gebieden die in feite onafhankelijk van Baghdad waren, begon men vanaf de 9e eeuw het Dari met behulp van het Arabisch schrift op te schrijven en het is deze taal die onder de naam Nieuw-Perzisch bekend is geworden. Uiteraard heeft ook het Nieuw-Perzisch een ontwikkeling doorgemaakt en deze is in vijf fasen te onderscheiden:

Formatieve periode (8e-10e eeuw): in deze periode kwam de standaardisatie van de taal van de poëzie tot stand.
Heroïsche periode (10e-12e eeuw): in deze periode kwam de standaardisatie van het proza tot stand.
Klassieke periode (13e-15e eeuw)
Post-Klassieke periode (15e-19e eeuw)
De periode van het hedendaagse Perzisch
Een van de opvallendste kenmerken van deze vorm van Perzisch is het enorme aandeel aan Arabische woorden. Onderzoek heeft uitgewezen dat het percentage Arabische woorden groeide van 25-30% in de 10e eeuw tot ruim 50% in de 12e eeuw. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de loop van de geschiedenis veel pogingen zijn ondernomen om de ontwikkeling van de Perzische woordenschat te beïnvloeden. In de 20e eeuw krijgen deze pogingen ook een geïnstitutionaliseerd karakter. De Farhangestān-e Irān (1935) en zijn opvolger de Farhangestān-e Zabān-e Fārsi (1970) kregen de taak het Perzisch zoveel mogelijk te zuiveren van buitenlandse (lees Arabische) elementen. Ondertussen hebben deze taalacedemieën tientallen woorden ontworpen die een vaste plek in het Perzisch hebben gekregen. Een voorbeeld van een succevol geïntroduceerd woord is 'Havāpeymā' (lett: luchtkliefer) oftewel vliegtuig.

Invloed van het Perzisch
Het Perzische taalgebied heeft in de loop van de eeuwen veel terrein aan de Turkse talen verloren, met name in Centraal-Azië en de Kaukasus. Desalniettemin heeft het een blijvende invloed op de talen van deze streken gehad, vooral op het Turks, het Oezbeeks, het Azeri en het Toerkmeens. Op het Indisch subcontinent heeft vooral het Urdu veel woorden en grammaticale constructies van het Perzisch overgenomen. Het volkslied van Pakistan bijvoorbeeld is voor iedereen met enige kennis van het Perzisch te begrijpen. Daarnaast is het Perzisch in een enorm gebied als literaire taal in het gebruik geweest. Dit is niet zo nauwkeurig te omschrijven, maar het omvatte in hoofdzaak de niet-Arabische delen van het Osmaanse rijk, de landstreken die deel hebben uitgemaakt van het Indische Moghulrijk en Centraal-Azië. Dat betekent dat de literaire cultuur op haar hoogtepunt inheems was in een gebied dat zich uitstrekte van Belgrado tot Dhaka.

We vertalen

Arabisch
Armeens
Azerbaijaans
Bulgaars
Chinees
Deens
Duits
Engels
Estisch
Fins
Frans
Grieks
Georgisch
Hebreeuws
Hongaars
Italiaans
Japaans
Kazachs
Koreaans
Kroatisch
Litouws
Lets
Macedonisch
Mongools
Nederlands
Noors
Oekraïns
Perzisch
Pools
Portugees
Romeens
Russisch
Servisch
Slowaaks
Sloveens
Spaans
Tsjechisch
Turks
Wit-Russisch
Zweeds
   HOME | PRIJZEN | VRAAG–ANTWOORD | KLANTEN | VACATURES | ONLINE VERTALING | INFORMATIE
Vertaalbureau Russische vertaling Engels vertaling Nederlands vertaling Frans vertaling
?
Uw bedrijf