Biz terjime edýäris

Azerbeýjan
Iñlis
Arap
Ermeni
Belorus
Bolgar
Wenger
Golland
Grek
Gürji
Dan
Ýahudy
Island
Ispan
Italýan
Gazak
Katalan
Gyrgyz
Hytaý
Koreý
Kürt
Latyş
Litva
Makedon
Malaý
Moldawan
Mongol
Nemes
Norweg
Polýak
Portugal
Puştun
Rumyn
Rus
Serb
Slowak
Slowen
Tatar
Türk
Türkmen
Özbek
Ukrain
Urdu
Pars
Fin
Fransuz
Hindi
Horwat
Çeh
Şwed
Eston
Ýapon


TÄZELIKLER


Bahalaryñ pese düşürilmegi.
Esasy ýewropa dillerinden terjime etmekligiñ bahasy arzanladyldy. Praýs sahypalaryna şu ýerde göz gezdirip bilersiñiz.
    IŞ ŞERTLERI
Siz bize terjime edilmeli ýazgylary iberýärsiñiz. Biz terjime edilmeli wagty we bahasyny hasaplaýarys. Zerurlyk ýüze çykanynda biz barlag terjimesini (600 belgä çenli) amala aşyrýarys. Egerde Sizi terjimeleriñ hili we bahasy kanagatlandyrýan bolsa biz işe girişip bileris. Bu wagt Siz bize terjime üçin pul geçirýärsiñiz we tölegleriñ nusgalaryny iberýärsiñiz. Mundan soñra biz Size terjime edilen ýazgyny iberýäris. Egerde Siz nähilidir bir ýetmezçiligi tapsañyz onda ony düzetmegi bizden talap edip bilersiñiz.Biz olary düzederis. Işiñ bu usuly täze müşderiler bilen işlenilende ulanylýar.

Hemişelik müşderiler bilen işlenilende işiñ has hem çeýe usuly ulanylýar. Biziñ hemişelik müşderilerimiz bize terjimeleri tabşyrýarlar we aýyñ soñunda hasaplaşyk geçirýärler. Mundan başgada hemişelik müşderilerimiz uçin düşürim ulgamy hereket edýär.

TIZ-TIZ BERILÝÄN SORAGLAR

Terjimeleriñ bahasy nähili hasaplanylýar?
Ilkibaşda Trados 6.5 programmasy arkaly ýazgyda gaýtalanýan sözlemleri sanaýarys. Egerde, olaryñ möçberi 20%-den agdyk bolsa şu amal arkaly - 80% gaýtalanýan söze 100 % töleg, 20% - terjimäniñ 25 % tölegi. Esasy tölege terjimäniñ ähli görnüşli tölegleri

Terjimeler nähili hasaplaşylýar?
50 sahypa çenli - 100% töleg.
50 sahypadan köp bolsa - etap boýunça öñünden tölemek arkaly amala aşyrylýar.

 

    BIZE TERJIMEÇILER WE ÝERLERDÄKI WEKILLER ZERUR

CHOOSE YOUR LANGUAGE:

Russian language
 English language Italian language French language German language Spanish language Greek language Farsi language (Persian) Ukrainian language Turkmen language