ÝERLERDÄKI WEKILLERIMIZ
SALGYLARYMYZ
Terjimeler wekilliginiň Türkmenistandaky wekili.
Amangeldy Babaev
Terjimeler wekilliginiň Türkmenistandaky wekili.
Telefonym: +(093)-422-2-22-01
E-mail: info@1russian.com

Terjimäniñ doly nyrhyny bilmek üçin aşakdaky görnüşi dolduryñ. Sizden habar gelen badyna biz Siz bilen habarlaşarys.

Adyñyz, şäheriñiz, ýurduñyz:
Siziň e-mailyñyz
Terjimäniñ ugry:
Sahypanyñ möçberi, möhleti we başga soraglar:
    BIZE TERJIMEÇILER WE ÝERLERDÄKI WEKILLER ZERUR

CHOOSE YOUR LANGUAGE:

Russian language
 English language Italian language French language German language Spanish language Greek language Farsi language (Persian) Ukrainian language Turkmen language