Biz terjime edýäris

Azerbeýjan
Iñlis
Arap
Ermeni
Belorus
Bolgar
Wenger
Golland
Grek
Gürji
Dan
Ýahudy
Island
Ispan
Italýan
Gazak
Katalan
Gyrgyz
Hytaý
Koreý
Kürt
Latyş
Litva
Makedon
Malaý
Moldawan
Mongol
Nemes
Norweg
Polýak
Portugal
Puştun
Rumyn
Rus
Serb
Slowak
Slowen
Tatar
Türk
Türkmen
Özbek
Ukrain
Urdu
Pars
Fin
Fransuz
Hindi
Horwat
Çeh
Şwed
Eston
Ýapon
    BIZIÑ BAHALARYMYZ

Aşakda terjimeler üçin biziñ praýs sahypalarymyz ýerleşýär.Ýöne bahalary aýratynlykda gürleşsek gowy bolarmyka diýip pikir edýäris. Biziñ hillerimiz, möhletlerimiz we bahalarymyz bilen ylalaşjakdygyñyzy biz Size ynandyrýa- rys.

euros / source word (no hidden payings)
Dil jübütleri
50 sahypadan az
50 sahypadan köp
Biz Azerbeýjança terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Iñlisçe terjime edýäris
0.05
0.045
Biz Arapça terjime edýäris
0.07
0.06
Biz Ermeniçe terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Belorusça terjime edýäris
0.04
0.03
Biz Bolgarça terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Wengerçe terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Gollandça terjime edýäris
0.07
0.06
Biz Grekçe terjime edýäris
0.07
0.06
Biz Gürjiçe terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Dança terjime edýäris
0.07
0.06
Biz Ýahudyça terjime edýäris
0.08
0.07
Biz Islandça terjime edýäris
0.09
0.08
Biz Ispança terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Italýança terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Gazakça terjime edýäris
0.07
0.06
Biz Katalança terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Gyrgyzça terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Hytaýça terjime edýäris
0.09
0.08
Biz Koreýçe terjime edýäris
0.09
0.08
Biz Kürtçe terjime edýäris
0.09
0.08
Biz Latyşça terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Litvaça terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Makedonça terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Malaý terjime edýäris
0.09
0.08
Biz Moldawança terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Mongolça terjime edýäris
0.10
0.09
Biz Nemesçe terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Norwegçe terjime edýäris
0.07
0.06
Biz Polýakça terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Portugalça terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Puştunça terjime edýäris
0.08
0.07
Biz Rumynça terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Rusça terjime edýäris
0.05
0.045
Biz Serbçe terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Slowakça terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Slowençe terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Tatarça terjime edýäris
0.07
0.06
Biz Türkçe terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Türkmençe terjime edýäris
0.07
0.06
Biz Özbekçe terjime edýäris
0.07
0.06
Biz Ukrainçe terjime edýäris
0.04
0.03
Biz Urduça terjime edýäris
0.09
0.08
Biz Parsça terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Finçe terjime edýäris
0.07
0.06
Biz Fransuzça terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Hindiçe terjime edýäris
0.09
0.08
Biz Horwatça terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Çehçe terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Şwedçe terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Estonça terjime edýäris
0.06
0.05
Biz Ýaponça terjime edýäris
0.09
0.08
Egerde Trados ýa-da Translation Memory ulgamlaryny taslamada ulanmak mümkin bolsa, onda gaýtalanmalary terjime etmek umumy bahanyñ 25% düzer.
Şeýle hem biz birnäçe dil jübütleri bilen işleýäris. Dil jübütleri barada doly maglumat alaryn diýseñiz e-maila ýazyñ. info@1russian.com

    BIZE TERJIMEÇILER WE ÝERLERDÄKI WEKILLER ZERUR

CHOOSE YOUR LANGUAGE:

Russian language
 English language Italian language French language German language Spanish language Greek language Farsi language (Persian) Ukrainian language Turkmen language